Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

 

Спеціальність

Спеціалізації

 

 

 

Менеджмент і адміністрування

Менеджмент

Менеджмент агробізнесу

Енергетичний менеджмент

Туристичний менеджмент

Готельний і ресторанний менеджмент

Публічне управління та адміністрування

 

Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси

Банківський бізнес

Цифровий банкінг

Митна справа

 

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Диджитал-облік

Аудиторська діяльність

Облік, аудит і оподаткування агробізнесу

Право

Правознавство

 

Технології захисту навколишнього середовища

Екологічна безпека

Екологія

Екологічний контроль та аудит

Інженерія програмного забезпечення

Кібербезпека

Комп’ютерні науки

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Фізична реабілітація

Фізична терапія, ерготерапія

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова справа

Філологія

Філологія (англ. мова)

Навчальний процес здійснюється за денною та заочною формами навчання, а також з використанням інтерактивної системи навчання в режимі он-лайн через Інтернет без відриву від виробництва. За цією системою навчається понад 40% студентів в США й Європейських країнах.

Військова підготовка юнаків здійснюється на базі НТТУ «КПІ» (м.Київ) з подальшим присвоєнням офіцерського звання.

Зарубіжне мовне стажування студентів проходить в Лондоні, Парижі, Ризі.

Контроль знань здійснюється на принципах регулярного рейтингового тестування рівня й обсягу знань учнів, що дозволило відмовитися від традиційних заліково-екзаменаційних сесій.

Термін навчання за спеціальностями:

4 роки із здобуттям кваліфікації «Бакалавр» за денною та 4,5 роки за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти);

1,5 роки із здобуттям кваліфікації «Магістр» за денною та заочною формами навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітнього рівня «Бакалавр» будь-якого напряму). Щоправда, термін навчання в магістратурі буде різний, залежно від академічної різниці.

Друга вища освіта – 2,5 роки (заочна форма навчання) на базі здобутої базової або повної вищої освіти.

 

Вартість навчання у 

Донбаському інституті техніки та менеджменту 

Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
 на 2019-2020 навчальний рік

Спеціальність

Вартість навчання
(за один рік), грн.

Денне відділення (бакалавр)

-          073 Менеджмент

-          121 Інженерія програмного забезпечення

-          227 Фізична терапія, ерготерапія

-          281 Публічне управління та адміністрування

-          071 Облік і оподаткування*

-          072 Фінанси, банківська справа та страхування*

-          101 Екологія*

-          122 Комп’ютерні науки*

-          172 Телекомунікації та радіотехніка*

-          185 Нафтогазова інженерія та технології*

-         292 Міжнародні економічні відносини*

8800

-          081 Право*

10900

Заочне відділення (бакалавр)

-          073 Менеджмент

-          121 Інженерія програмного забезпечення

-          227 Фізична терапія, ерготерапія

-          281 Публічне управління та адміністрування

-          071 Облік і оподаткування*

-          072 Фінанси, банківська справа та страхування*

-          101 Екологія*

-          122 Комп’ютерні науки*

-          172 Телекомунікації та радіотехніка*

-          185 Нафтогазова інженерія та технології*

-          292 Міжнародні економічні відносини*

6500

-          081 Право*

9400

* - ПВНЗ “МНТУ імені академіка Юрія Бугая”

Яндекс.Метрика