Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

 

№ з/п

Шифр галузі

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Спеціалізація

1

07

 

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

 

Менеджмент агробізнесу

 

Енергетичний менеджмент

 

Туристичний менеджмент

 

Готельний і ресторанний менеджмент

2

28

 

Публічне управління

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

3

07

 

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

 

Банківський бізнес

 

Цифровий банкінг

 

Митна справа

4

07

 

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

 

Диджитал-облік

 

Аудиторська діяльність

 

Облік, аудит і оподаткування агробізнесу

5

08

Право

081

Право

Правознавство

6

18

 

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Екологічна безпека

 

Екологічний контроль та аудит

7

10

 

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

 

8

12

 

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Кібербезпека

 

9

12

 

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки

Комп’ютерні науки

10

05

 

Соціальні та поведінкові науки

056

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

11

22 

Охорона здоров'я

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

12

18

 

Виробництво та технології

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова справа

13

03

 

Гуманітарні науки

035

Філологія (англійська мова)

 

 


Навчальний процес здійснюється за денною та заочною формами навчання, а також з використанням інтерактивної системи навчання в режимі он-лайн через Інтернет без відриву від виробництва. За цією системою навчається понад 40% студентів в США й Європейських країнах.

Військова підготовка юнаків здійснюється на кафедрі військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут з подальшим присвоєнням офіцерського звання.

Зарубіжне мовне стажування студентів проходить в Лондоні, Парижі, Ризі.

Контроль знань здійснюється на принципах регулярного рейтингового тестування рівня й обсягу знань учнів, що дозволило відмовитися від традиційних заліково-екзаменаційних сесій.

Термін навчання за спеціальностями:

4 роки із здобуттям кваліфікації «Бакалавр» за денною та 4,5 роки за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти);

1,5 роки із здобуттям кваліфікації «Магістр» за денною та заочною формами навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітнього рівня «Бакалавр» будь-якого напряму). Щоправда, термін навчання в магістратурі буде різний, залежно від академічної різниці.

Друга вища освіта – 2,5 роки (заочна форма навчання) на базі здобутої базової або повної вищої освіти.

 

ОТРИМАЙ ЗНИЖКУ НА НАВЧАННЯ

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ

 

20%  - ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

Вартість навчання на першому курсі денного відділення від 8400,00 грн

 

30%  - ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ДІТЕЙ МЕДИЧНИХ СПІВРОБІТНИКІВ

Вартість навчання на першому курсі денного відділення від 7200,00 грн

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: +38 095 522 18 03,  +38 050 428 28 19

Наша адреса: 84313 Україна  Донецька обл. м.  Краматорськ б.Машинобудівників, 32 

Яндекс.Метрика