Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)

 

№ з/п

Шифр галузі

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Спеціалізація

1

07

 

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

 

Менеджмент агробізнесу

 

Енергетичний менеджмент

 

Туристичний менеджмент

 

Готельний і ресторанний менеджмент

2

28

 

Публічне управління

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

3

07

 

Управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

 

Банківський бізнес

 

Цифровий банкінг

 

Митна справа

4

07

 

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

 

Диджитал-облік

 

Аудиторська діяльність

 

Облік, аудит і оподаткування агробізнесу

5

08

Право

081

Право

Правознавство

6

18

 

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Екологічна безпека

 

Екологічний контроль та аудит

7

10

 

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

 

8

12

 

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Кібербезпека

 

9

12

 

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки

Комп’ютерні науки

10

05

 

Соціальні та поведінкові науки

056

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

11

22 

Охорона здоров'я

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

12

18

 

Виробництво та технології

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова справа

13

03

 

Гуманітарні науки

035

Філологія (англійська мова)

 

 


Навчальний процес здійснюється за денною та заочною формами навчання, а також з використанням інтерактивної системи навчання в режимі он-лайн через Інтернет без відриву від виробництва. За цією системою навчається понад 40% студентів в США й Європейських країнах.

Військова підготовка юнаків здійснюється на кафедрі військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут з подальшим присвоєнням офіцерського звання.

Зарубіжне мовне стажування студентів проходить в Лондоні, Парижі, Ризі.

Контроль знань здійснюється на принципах регулярного рейтингового тестування рівня й обсягу знань учнів, що дозволило відмовитися від традиційних заліково-екзаменаційних сесій.

Термін навчання за спеціальностями:

4 роки із здобуттям кваліфікації «Бакалавр» за денною та 4,5 роки за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти);

1,5 роки із здобуттям кваліфікації «Магістр» за денною та заочною формами навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітнього рівня «Бакалавр» будь-якого напряму). Щоправда, термін навчання в магістратурі буде різний, залежно від академічної різниці.

Друга вища освіта – 2,5 роки (заочна форма навчання) на базі здобутої базової або повної вищої освіти.

 

ОТРИМАЙ ЗНИЖКУ НА НАВЧАННЯ

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ

 

30%  - ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

Вартість навчання на першому курсі денного відділення від 6160,00 грн

 

40%  - ДЛЯ ВСТУПУ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЛЯ ДІТЕЙ МЕДИЧНИХ СПІВРОБІТНИКІВ

Вартість навчання на першому курсі денного відділення від 5280,00 грн

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ +380501097399, 41-80-90

Наша адреса: 84313 Україна  Донецька обл. м.  Краматорськ б.Машинобудівників, 32 

Перелік конкурсних предметів

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

Спеціальність ОС бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальна освіту

Мінімальна кількість балів

для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

 

Код

Назва

 

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Іноземна мова

0,35

100

 

3

на вибір: Історія України, Географія

0,3

100

 

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит в управлінні підприємства

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Історія України

0,35

100

 

3

на вибір: Іноземна мова, Географія

0,3

100

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Математика

0,35

100

 

3

на вибір: Іноземна мова, Географія

0,3

100

 

073

Менеджмент

Менеджмент

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Математика

0,35

100

 

3

на вибір: Історія України, Іноземна мова

0,3

100

 

081*

Право*

Право

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

Конкурсний бал не менше 140

 

2

Історія України

0,35

100

 

3

на вибір: Географія, Іноземна мова

0,3

100

 

101

Екологія

Екологія

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Біологія

0,35

100

 

3

на вибир: Історія України, Іноземна мова

0,25

100

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Математика

0,35

100

 

3

на вибір: Фізика, Іноземна мова

0,3

100

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Математика

0,35

100

 

3

на вибір: Історія України, Фізика

0,3

100

 

172

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехнічні інформаційні технології

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Математика

0,35

100

 

3

на вибір: Фізика, Іноземна мова

0,25

100

 

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

 

2

Біологія

0,35

100

 

3

на вибір: Математика, Хімія

0,25

100

 

185

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології

Набір здійснюється виключно на 2 та 3 курси, денної та заочної форми навчання.

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

2

Біологія

0,35

100

3

На вибір: Хімія, Історія України

0,3

100

281*

Публічне управління та адміністрування*

Публічне управління та адміністрування

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

Конкурсний бал не менше 140

2

Історія України

0,35

100

3

на вибір: Математика, Географія

0,3

100

292*

Міжнародні економічні відносини*

Міжнародний бізнес

1

Українська мова та література

0,34

0,01

100

Конкурсний бал не менше 140

2

Іноземна мова

0,35

100

3

на вибір: Географія, Історія України

0,3

100

                       

* Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше 140 балів для даних спеціальностей

Приймальна комісія

Графік роботи відбіркової комісії:

-         з 900 до 1800 у будні дні понеділок – п’ятниця;

-         у період з 01 липня по 04 вересня - у суботу з 1000 до 1500 ;

-         неділя - вихідний день.

Телефон для довідок 416313, 0955221803.

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами здобуття освіти: 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються цими Правилами прийому. При цьому прийом документів починається не раніше 13 серпня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І потік

ІІ потік

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня – 30 вересня

Прийом заяв та документів для осіб які вступають на основі співбесіди та вступних іспитів

13 серпня –16 серпня 18:00

05 листопада –

16 листопада 17:00

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають за результатами сертифікатів ЗНО

13 серпня – 22 серпня 18:00

05 листопада –

16 листопада 17:00

Строки проведення вступних іспитів

13 серпня – 22 серпня

17 листопада –

20 листопада

Строки проведення співбесід

16 серпня – 18 серпня

17 листопада –

20 листопада

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників

07 вересня 12:00

25 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 вересня

не пізніше

30 листопада

 Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста прийом заяв та документів розпочинається 13 серпня і закінчується о 18:00 22 серпня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 серпня до 31 серпня.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І потік

ІІ потік

Прийому заяв та документів

13 серпня -22 серпня 18:00

05 листопада –

16 листопада 17:00

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 серпня – 31 серпня

17 листопада –

20 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

07 вересня 12:00

25 листопада

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 листопада

*замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання

 

 

 

 

 

Надання та обробка персональних даних

Надання та обробка персональних даних

Надані Вами в ході реєстрації персональні дані (далі - ПД), що містять ім'я та прізвище, адресу електронної пошти і номер телефону, паспортні дані, що внесені в базу ПД користувачів ditm.com.ua і будуть оброблятися спеціально уповноваженими співробітниками з метою:

- отримання статистичної інформації про наших користувачів;

- перевірки відповідності користувача вимогам реєстрації;

- контакту з користувачем;

- розсилки користувачам інформації.

Просимо звернути увагу, що давши згоду на обробку Ваших ПД в базі персональних даних користувачів ditm.com.ua, Ви маєте такі права:

- отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, у тому числі інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші ПД, що містяться в нашій базі;

- отримавати доступ до своїх ПД, що містяться в нашій базі;

- отримувати не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші ПД в нашій базі ПД, а також отримувати копію Ваших ПД, що зберігаються;

- висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

Також повідомляємо, що власником бази персональних даних користувачів ditm.com.ua є ДІТМ МНТУ. На підставі договору між ДІТМ МНТУ і Компанією CityHost.UA база персональних даних зберігається на серверах CityHost.UA.

Окремо слід відзначити, що ДІТМ МНТУ як власник гарантує безпеку ПД, які Ви надаєте нашій компанії. Ці ПД захищені від доступу неуповноважених осіб, зберігаються і обробляються відповідно до умов Вашої згоди на обробку ПД, ЗУ «Про захист персональних даних», Конвенцією про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних.
Профориентация

Правильный выбор - залог успеха

Осознанный выбор профессии влияет на дальнейшую жизнь, определяет успешность самореализации, социализации, карьерного и профессионального роста. Необходимость организации эффективного профессионального консультирования, направленного на помощь подростку в этом, отвечает общественным и личностным требованиям, делает эту проблему чрезвычайно актуальной.

Почему в последнее время выросла актуальность проблемы профориентации? Как изменились взгляды на ее задачу?
Кем быть?

Детальніше...

Яндекс.Метрика