Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Підвищення кваліфікації державних службовців

   Донбаським інститутом техніки та менеджменту ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» заплановано проведення підвищення кваліфікації державних службовців у вигляді короткострокових курсів за програмами, що  сформовані за ліцензованими напрямками підготовки, а саме:

- публічне управління та адміністрування;

- менеджмент організацій;

- правознавство;

- облік та аудит;

- фінанси;

- комп'ютерні науки.

(Ліцензія.)

Програми підвищення кваліфікації створено згідно Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 06 лютого 2019 року № 106.

Тривалість курсів – не менш ніж 30 годин (1 кредит ЄКТС). За домовленістю є можливість проводити довготривалі курси підвищення кваліфікації. Програми курсів підвищення кваліфікації державних службовців спроможні задовольнити будь-які потреби і смаки!

Короткострокові  програми підвищення кваліфікації  у Донбаському інституті техніки та менеджменту ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

 

 Публічне управління в умовах трансформації суспільства

 

 1.  «Публічне управління та адміністрування»
 2. «Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади»
 3. «Ефективні управлінські технології в органах публічної влади»
 4. «Електронне урядування в сучасній системі державного управління»
 5. «Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання»
 6. «Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг»
 7. «Проектний менеджмент в діяльності органів влади»
 8. «Інноваційний менеджмент в органах влади»
 9. «Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та підвищенні кваліфікації»
 10. «Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів»
 11. «Актуальні питання діяльності органів публічної влади в умовах оновленого антикорупційного законодавства»
 12. «Сучасні механізми запобігання та протидії корупції»
 13. «Дотримання вимог щодо  збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ»
 14. «Особливості управління майном комунальної власності»
 15. «Створення та розвиток системи інтегрованих соціальних послуг»
 16. «Особливості соціального обслуговування населення»
 17. «Професійні компетенції сучасного державного службовця»
 18. «Актуальні питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування»
 19. «Забезпечення ефективності роботи адміністратора»
 20. «Особливості формування доходної частини бюджету»
 21. «Державна інформаційна політика в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції»
 22. «Організація роботи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 23. «Бухгалтерський облік та фінансова звітність в бюджетних установах»
 24. «Нове в законодавстві України»
 25. «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку»
 26. «Актуальні питання нового законодавства»
 27. «Особливості публічного управління»
 28. «Організація роботи щодо забезпечення виконання законодавства з розгляду звернень громадян»
 29. «Фінансове забезпечення роботи бюджетних установ»
 30.  «Юридичне забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування»
 31. «Тайм-менеджмент»
 32.  «Ефективний менеджмент змін у державному органі»
 33. «Стратегічне планування та управління в державному органі»
 34. «Інформаційна безпека»
 35. «Ведення договірної роботи з підприємствами та організаціями відповідно до вимог чинного законодавства»
 36. «Персональна ефективність Нова державна служба»
  1.  «Цифрова грамотність для державних службовців»
  2.  «Ділова англійська мова»

 

Етичні засади державної служби. Оновлення влади

 

 1.  «Комунікація і взаємодія»
 2. «Аспекти захисту прав та інтересів дітей»
 3. «Перспективи роботи з молоддю»
 4. «Стресостійкість. Навички роботи в команді»
 5. «Ефективна співпраця та комунікація в колективі»
 6. «Комунікативна компетентність державного службовця»
 7. «Етичні засади державної служби. Оновлення влади»

 

Державна кадрова політика та управління персоналом. Гендерний компонент державного управління

 

 1. «Реалізація державної кадрової політики. Гендерний компонент державного управління»
 2. «Організація контролю та виконавської дисципліни в органах влади»
 3. «Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності»
 4. «Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера»
 5. «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації»
 6. «Психологічні основи ефективного управління»
 7. «Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення»
 8. «Інноваційні іміджеві технології» 
 9. «Інтенсивний курс з вивчення української мови для державних службовців»
 10. «Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності»
 11. «Реалізація державної кадрової політики в соціально-трудових відносинах»
 12. «Соціально-трудові відносини»
 13. Ділова англійська мова у сфері державного управління та місцевого самоврядування

                          По закінченню навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. Вартість навчання – 500 грн.

 

Довiдки: завiдувач вiддiлення курсової пiдготовки Остропольска Євгенія Василіївна, тел.  +380504791191

Яндекс.Метрика