Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Підвищення кваліфікації державних службовців

                   Донбаським інститутом техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»                                               заплановано проведення підвищення кваліфікації державних службовців у вигляді короткострокових курсів за програмами, що  сформовані за ліцензованими                   напрямками підготовки, а саме:

- публічне управління та адміністрування;

- менеджмент організацій;

- правознавство;

- облік та аудит;

- фінанси;

- комп'ютерні науки.

(Ліцензія.)

Програми підвищення кваліфікації створено згідно Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 06 лютого 2019 року № 106.

Тривалість курсів – не менш ніж 30 годин (1 кредит ЄКТС). За домовленістю є можливість проводити довготривалі курси підвищення кваліфікації. Програми курсів підвищення кваліфікації державних службовців спроможні задовольнити будь-які потреби і смаки!

Напрямки підвищення кваліфікації державних службовців у Донбаському інституті техніки та менеджменту ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія  Бугая»

 

 1. «Комунікація і взаємодія»
 2. «Дотримання вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ»
 3. «Особливості управління майном комунальної власності»
 4. «Створення та розвиток системи інтегрованих соціальних послуг»
 5. «Особливості соціального обслуговування населення»
 6. «Аспекти захисту прав та інтересів дітей»
 7. «Організація роботи з протидії корупції»
 8. «Актуальні питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування»
 9. «Забезпечення ефективності роботи адміністратора»
 10.  «Особливості формування доходної частини бюджету»
 11. «Державна інформаційна політика в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції»
 12. «Організація роботи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
 13. «Бухгалтерський облік та фінансова звітність в бюджетних установах»
 14. «Реалізація державної кадрової політики в соціально-трудових відносинах»
 15. «Організація роботи щодо забезпечення виконання законодавства з розгляду звернень громадян»
 16. «Соціально-трудові відносини»
 17. «Фінансове забезпечення роботи бюджетних установ»
 18. «Перспективи роботи з молоддю»
 19. «Юридичне забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування»
 20. «Тайм-менеджмент»
 21. «Ефективна співпраця та комунікація в колективі»
 22. «Ефективний менеджмент змін у державному органі»
 23. «Комунікативна компетентність державного службовця»
 24. «Стратегічне планування та управління в державному органі»
 25. «Стресостійкість. Навички роботи в команді»
 26. «Інформаційна безпека»
 27. «Нове в законодавстві України»
 28. «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку»
 29. «Актуальні питання нового законодавства»
 30. «Особливості публічного управління»
 31. «Професійні компетенції сучасного державного службовця»
 32. «Інтенсивний курс з вивчення української мови для державних службовців»
 33. «Публічне управління та адміністрування»
 34. «Стратегічне управління у публічній сфері»
 35. «Електронне урядування»
 36. «Стрес-менеджмент у професійній діяльності публічного службовця»
 37. «Комунікативна діяльність в публічному управлінні»
 38. «Управління конфліктом»
 39. «Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні»

По закінченню навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка. Вартість навчання – 500 грн.

 

Довiдки: завiдувач вiддiлення курсової пiдготовки Хорошайло Олена Станiславiвна, тел.  380502365722

Яндекс.Метрика