Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Енергоаудит

Відповідно до ст.9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 року №2118 в ДІТМ МНТУ створено Атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб , які мають намір провадити діяльність обстеження інженерних систем.

КОНТАКТИ:

Адреса: 84313,м. Краматорськ, б-р. Машинобудівників, 32, каб.207

Контактна особа:

Остропольська  Євгенія Василівна

Контактний телефон: 0504791191

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Порядок

проведення професійної атестації

 Професійна атестація проводиться шляхом складення Кандидатом кваліфікаційного  іспиту (далі – Іспит) за напрямом професійної атестації: фізичних осіб, які мають намір провадити діяльність з обстеження інженерних систем будівель (далі - Кандидат).

 

Вимоги до Кандидатів

 

Особа, що має намір пройти професійну атестацію (далі - кандидат), подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації (Витяг з Постанови КМУ №605)

До заяви додаються:

-         копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків

-         копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);

-         копія трудової книжки;

-         стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

-         інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань.

Заява разом з доданими до неї документами приймається за описом, копія якого видається кандидату з відміткою про дату прийняття документів.

Атестаційна комісія розглядає подані документи у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання таких документів, приймає рішення про проведення професійної атестації кандидата або про відмову у її проведенні та повідомляє йому у спосіб, зазначений взаяві.

Кандидат може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг ”.

До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:

1) здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);

2) мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.

Відповідна вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

Порядок складання іспиту

 

Іспит, проводиться шляхом складення Кандидатом письмових відповідей на тестові запитання та ситуаційні завдання. Кількість тестових запитань становить 25, кількість ситуаційних завдань - чотири.

Для складання кваліфікаційного іспиту кандидат повинен дати не менше  70 відсотків правильних відповідей загальної кількості тестових запитань та загальної кількості ситуаційних завдань.

Результати іспитів оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДІТМ МНТУ не пізніше ніж через 10 робочих днів після проведення професійної атестації.

Іспити проводяться за кожним напрямком професійної атестації по мірі надходження заяв та наявності поданих для проведення іспиту відповідних документів, а в разі наявності поданих для проведення Іспиту документів не рідше одного разу на місяць. 

Про дату, час та місце проведення іспиту кандидати інформуються після отримання рішення Комісії про проведення професійної атестації Кандидата, оплати вартості проведення професійної атестації та формування групи для проведення професійної атестації за відповідним напрямом.

Інформування кандидатів про дату, час та місце проведення іспиту проводиться завчасно в телефонному чи електронному режимі або шляхом направлення поштового  повідомлення не менш ніж за п’ять днів до початку Іспиту.

Про можливу зміну дати, часу чи місця проведення Іспиту Кандидати інформуються додатково і завчасно.

кандидат перед початком проведення Іспиту повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, відключити всі наявні у користуванні засоби зв’язку (мобільний, електронний тощо), під розпис ознайомитись з витягом з даного Положення про порядок  проведення професійної атестації.

Для проведення іспиту шляхом надання письмових відповідей кандидату надаються тестові запитання, ситуаційні завдання, бланки для відповідей Під час іспиту не дозволяється обговорення отриманих тестових запитань та ситуаційних завдань серед кандидатів.

Під час іспиту кандидат повинен знаходитися у визначеному для проведення Іспиту приміщенні і не має права залишати його до завершення складання Іспиту. У разі нагальної необхідності, на прохання кандидата, з дозволу  Комісії, він може на короткий час  залишити приміщення для складання Іспиту, здавши при цьому членам комісії всі екзаменаційні матеріали та чернетки. Одночасний вихід кількох Кандидатів з приміщення забороняється. Час, який Кандидат провів за межами приміщення, не додається йому до часу, відведеного на виконання завдань Іспиту.

На робочих місцях кандидатів не повинні знаходитися: нормативно-правові акти, навчальні посібники, друковані або рукописні матеріали, мобільні телефони, інші засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки та відтворення інформації. Їх та інші особисті речі  необхідно залишити у відведеному для цього в приміщенні спеціальному місці.

У разі порушення вимог Порядку проведення кваліфікаційного іспиту та виявлення використання Кандидатами вищезазначених джерел інформації, Комісія має право зупинити проведення Іспиту до усунення виявлених порушень, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії. Рішення щодо можливості подальшого проведення професійної атестації або відмову у проведенні професійної атестації Кандидатів, які грубо порушили Порядок проведення іспиту приймає Атестаційна комісія.

Тестові запитання, ситуаційні завдання, бланки для відповідей та папір для чернеток зі штампом Комісії кандидат отримує у секретаря Комісії. Аркуші паперу, які не містять вказаних атрибутів та виявлені на робочому місці кандидата, можуть слугувати приводом для відсторонення даного кандидата від складання іспиту.

Тестові запитання та ситуаційні завдання кандидат повинен заповнювати акуратно, без виправлень, тільки чорними або синіми чорнилами або пастою. У випадку ненавмисного, випадкового псування тестових запитань або ситуаційних завдань кандидат має право у межах часу проведення іспиту попросити у члена комісії новий бланк на заміну зіпсованого. З дозволу члена Комісії в екзаменаційних тестових запитаннях та ситуаційних завданнях може бути зроблено не більше одного виправлення, яке повинно бути завірено підписом кандидата.

Загальна тривалість іспиту не може перевищувати 2,0 годин.  За 10 хвилин до закінчення часу, відведеного для складання Іспиту, секретар комісії повідомляє  Кандидатам час, що залишився до завершення Іспиту. По завершенню відведеного для даного іспиту часу, кандидати повинні здати члену комісії екзаменаційні тестові запитання, ситуаційні завдання та бланки відповідей, посвідчені своїм підписом на кожній сторінці, а також всі видані йому матеріали та чернетки.

Тестові запитання та ситуаційні завдання, на які кандидат не встиг відповісти, при оцінюванні результатів складання Іспиту розглядаються як такі, на котрі були надані неправильні відповіді.

У разі неподання аркушів із тестовими запитаннями та ситуаційними завданнями та відповідями на них на перевірку до комісії, кандидат вважається таким, що іспит не склав.

Екзаменаційні тестові запитання та ситуаційні завдання, чернетки, будь-які матеріали, що мають відношення до складання Іспиту, забороняється копіювати, сканувати, фотографувати та виносити за межі приміщення для проведення іспиту.

кандидат, який під час іспиту не дотримується встановленого порядку проведення кваліфікаційного іспиту та правил поведінки, вдається до обманних дій чи потурає їм, відсторонюється від подальшої участі у складанні  іспиту і вважається таким, що Іспит не склав. Якщо кандидат  не може завершити іспит із поважної причини (за станом здоров’я чи інших не передбачуваних обставин), то іспит вважається таким, що не відбувся.

При проведенні іспиту в приміщенні не допускається присутність сторонніх осіб, окрім кандидатів, членів комісії та уповноважених Комісією представників для організаційно-технічного забезпечення роботи Комісії.

комісія приступає до оцінювання відповідей кандидата після того, як був завершений час, відведений на складання іспиту і кандидат здав всі використовувані ним на іспиті завдання, включаючи чернетки.

Перевірка та оцінювання тестових запитань та ситуаційних завдань за результатами проведеного Іспиту, проводиться комісією в окремому приміщенні без присутності Кандидатів.

Результати кваліфікаційного іспиту кандидатів оформляються у вигляді протоколу, який підписується членами Комісії. В протоколі зазначається:

-     дата та місце проведення іспиту ;

-     напрям професійної атестації

-     прізвище, ім'я та по батькові членів комісії;

-     кількість Кандидатів, які складали іспит;

-     результати оцінювання;

-     зауваження про складання іспиту, інформація про заяви та скарги, отримані від Кандидатів, що складали Іспит або членів Комісії (за наявності).

Після підписання протоколу Комісія ознайомлює  кандидатів, які складали іспит, з його результатами. Інформування інших осіб (крім членів Комісії і випадків передбачених чинним законодавством України) про результати складання Іспиту не допускається.

У випадку незгоди кандидата з діями членів комісії або із результатами іспиту кандидат має право подати апеляцію до ДІТМ МНТУ у місячний строк з дня складання іспиту.

У разі якщо кандидат з поважних причин не з’явився для проведення іспиту у визначений термін, за його заявою може бути визначено іншу дату і час проведення іспиту.

Кандидат, який не склав кваліфікаційного іспиту  і тому йому відмовлено у видачі кваліфікаційного атестата, має право на проходження повторної атестації не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про таку відмову.

 

Підготовка до кваліфікаційного іспиту

За бажанням Кандидат може пройти підготовку до кваліфікаційного Іспиту за відповідною програмою.

Підготовка Кандидатів до професійної атестації проводиться на платній основі. Вартість послуг та порядок внесення плати за підготовку Кандидатів до проведення професійної атестації визначаються на договірних засадах між ДІТМ МНТУ та Кандидатом.

Підготовка Кандидатів до професійної атестації проводиться з урахуванням вимог законодавства щодо, або обстеження інженерних систем будівель (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем будівель).

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика