Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Духовна реабілітація

 

   З 2003 року в ДІТМ МНТУ діє Центр духовно-інтелектуального розвитку та професійної реабілітації молодих людей з обмеженими фізичними можливостями.

   Досвід роботи Центру реабілітації, особливо інноваційна методика навчання інвалідів, рекомендований для впровадження в Реабілітаційні центри по всій території України.

 

Центр духовно-інтелектуального розвитку та соціально-психологічної реабілітації молоді

    Місія Центру - створення умов для формування та розвитку системи виховання та духовно-інтелектуального розвитку молоді на традиціях національної культури, а також проведення  комплексу заходів зі створення системи соціального захисту інвалідів, їх навчання, реабілітації та трудової адаптації, що забезпечує їх інтеграцію в суспільство.

   Робота Центру духовно-інтелектуального розвитку та соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді охоплює наступні напрямки: 

- Дистанційне інтерактивне навчання -

- Психологічна, соціальна та духовна реабілітація -

- Професійна реабілітація та трудова адаптація -

 

Перший напрямок з реалізації права громадян з обмеженими фізичними можливостями на навчання забезпечує Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету.

  Основною метою дистанційного інтерактивного навчання є забезпечення доступу до освітніх ресурсів за допомогою використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж та надання умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту.

 

 Програма дистанційного інтерактивного навчання розроблена спеціально для громадян з обмеженими фізичними можливостями саме за причини своє зручності та практичності.

 

Другим напрямком проекту є максимально повна медична, соціально - психологічна та духовна реабілітація

   Центр духовно-інтелектуального розвитку та соціально-психологічної реабілітації організовує в навчальних закладах заняття у приміщеннях, що відповідають санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, умовам техніки безпеки та є комфортними для перебування дітей та молоді.

   Послуги, що надаються Центром у сфері медичної, соціально-психологічної та духовної реабілітації, що дозволяють громадянам - відвідувачам Центру отримувати вичерпну інформацію про шляхи оздоровлення, покращення свого фізичного та психічного стану завдяки

      - Віртуальним зустрічам з профільними спеціалістами.

     - Телеконсультуванню.

     - Індивідуальним рекомендаціям та програмам реабілітації.

     - Дистанційному консультуванню з провідними спеціалістами України та зарубіжних країн.

     - Допомозі у придбанні ортопедичних засобів та техніки.

     - Отриманні кваліфікованої психологічної допомоги.

     - Допомоги у вдосконаленні стану всього організму шляхом творення індивідуальних комплексів спортивних та оздоровчих заходів: фізіотерапія, акватерапія.

     - Наданні послуг масажистів.

     - Розробці індивідуальних коригуючих програм духовної реабілітації: музикотерапія, бібліотерапія, арттерапія, ароматерапія і т.д.

     - Створенні моделей духовно-фізичного розвитку особистості в соціокультурному просторі регіонів.

     - Моральному та соціальному розкріпаченню інвалідів .

     - Виділенню груп інвалідів із схожими інтересами, і, таким чином, залучення їх у повноцінне життя.

 

Третім напрямком проекту є професійна реабілітація та організація системи працевлаштування

      Професійна реабілітація полягає у:

   - Створенні гуртків, клубів, де проводяться заняття за різними напрямками діяльності, з участю медичних установ та працівників. Мета такого роду заходів – відволікання людей з обмеженими фізичними можливостями від власних проблем шляхом усвідомлення себе як повноправного члена суспільства, шляхом надбання певних навичок, вмінь та знань на базі Центру, розкриття талантів.

  - Організації системи працевлаштування інвалідів за певними спеціальностями відповідно до їх здібностей, отриманих вмінь та навичок, що відбувається через тісне співробітництво з міським центром зайнятості, підприємствами міста, а також через організацію надомної праці інвалідів.

 

Яндекс.Метрика