Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

"Інститут розвитку соціального інтелекту"

         

   Щоб пом'якшити особисту кризу людей похилого віку, пов'язану із виходом на пенсію, допомогти їм зберегти соціальну активність, на базі Донбаського інституту техніки та менеджменту МНТУ були організовані безкоштовні освітні курси для цієї категорії населення.

   Даний волонтерський освітній проект розвивається в рамках програми «Освіта дорослих» і пов’язаний із програмою «Підтримка виконання Мадридського міжнародного плану дій з проблем старіння в Україні». Для слухачів курсів створюються оптимальні умови для навчання, спілкування по інтересам, обміну життєвим досвідом.

   Проект  вирішує  актуальну та важливу суспільну  проблему - підтримання людей  «третього віку» з активною життєвою позицією, а саме допомога в  адаптуванні  до сучасних умов життя, підвищення  рівня їх здоров'я та фізичної активності, створення  сприятливих умов для їх самореалізації, подальшого розкриття свого внутрішнього потенціалу.

   Результати проекту: отримання додаткової освіти людей старшого покоління, соціалізація і самореалізація особистості, активна комунікація; юридична, моральна, психологічна та соціальна захищеність; профілактика негативних наслідків кризового віку; адаптація до змін у суспільному житті; підвищення рівня здоров'я і фізичної активності людей третього віку.

   Конкретні заходи для досягнення очікуваних результатів:

- освітня діяльність (лекційно-курсове навчання осіб третього віку, факультативні заняття - семінари, диспути, практикуми, колоквіуми);

- дозвільна діяльність (тематичні вечори, робота в групах за інтересами, уроки духовності, екскурсії, музейно-краєзнавча форма роботи);

- фізична активність на свіжому повітрі.

   У навчальному розкладі передбачені заняття із скандинавської ходьби, психології, комп'ютерних наук, англійської мови, риторики, конфліктології, геронтології, охорони здоров'я, культурології, правознавства, декоративно-ужиткового мистецтва.

   Використовуються різні форми роботи: лекції, семінари з групами за інтересами, екскурсії, музейно-краєзнавча форма роботи, дискусії, круглі столи, робота в групах взаємодопомоги, тренінги.

   Навчання на факультеті розвитку соціального інтелекту здійснюється з урахуванням первинного освітнього рівня і розраховане на один навчальний рік з подальшою розробкою програми індивідуального розвитку для кожного слухача курсів з урахуванням його побажань, інтересів та здібностей.

   

   

   

   

         

 

   

 

Яндекс.Метрика