Початок навчання

Денне навчання починається з 02.09.19
на 9:00 до інституту

Заочне відділення початок занять з 21.09.19 на 8:30