Донбаський інститут техніки та менеджменту

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Донбаського інституту техніки та менеджменту  Закладу вищої освіти  «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ОГОЛОШЕННЯ:

Донбаський інститут техніки та менеджменту  Закладу вищої освіти  «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (ДІТМ МНТУ) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

1. Посади, які заміщуються науково-педагогічними працівниками.

1.1.  Кафедраприродничих і гуманітарних наук та економічних наук:

Завідувач кафедри.

1.2.  Кафедра цифрових технологій та адміністративного управління:

Завідувач кафедри.

 Кваліфікаційні вимоги:

1. Посаду завідувача кафедри  природничих і гуманітарних наук та економічних наук можуть обіймати громадяни України, інші особи, які мають глибокі професійні знання, практичну підготовку, наукові досягнення, зокрема науковий ступінь кандидата наук з гуманітарного, природничого або економічного профілю і звання доцента з напряму кафедри, а також стажування, досвід роботи з міжнародними організаціями та проектами, знання англійської мови, стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років.

2.  Посаду  завідувача кафедри цифрових технологій та адміністративного управління можуть обіймати громадяни України, інші особи, які мають глибокі професійні знання, практичну підготовку, наукові досягнення, зокрема науковий ступінь кандидата  наук з техничного, комп’ютерного, інформаційного профілю та адміністративного менеджмента  і звання доцента з напряму кафедри, а також стажування, знання англійської мови  та досвід роботи з міжнародними організаціями та проектами, стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років.

Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд здійснюється відділом кадрів ДІТМ МНТУ.

Претендент на посаду  подає  такі документи:

1) заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) заповнений особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;

3) дві фотокартки розміром 4 x 6 см;

4) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

5) копію паспорта громадянина України;

6) список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;

7) матеріали про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені чинним законодавством України документи.

Останній день прийому документів кандидатів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ДІТМ МНТУ -  31.08.2020 року (включно).

Дата проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників   - 10.09.2020р.

Документи подавати за адресою: 84313, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 32,  каб.309.

Яндекс.Метрика